22 aug 2018

Omschrijving onderzoek Dr. Olaf van Tellingen

image

Het geld dat is ingezameld wordt op dit moment ingezet voor een aantal belangrijke studies waarbij we kijken naar de behandeling van hersentumoren met een combinatie van drie verschillende middelen. Deze middelen worden apart van elkaar al toegepast bij de behandeling van bepaalde soorten van kanker. Dat werkt in deze kankersoorten omdat de groei van deze kankersoorten voornamelijk gedreven wordt door één vorm van groeistimulatie. Echter, in het geval van hersentumoren zijn ze niet effectief als ze ieder alleen worden ingezet, want hersentumorcellen worden op meerdere manieren gestimuleerd om te groeien. Om hersentumorgroei succesvol te onderdrukken moeten al deze groeistimuli tegelijkertijd worden onderdrukt. Wij hebben een combinatie van middelen bedacht die dat zou moeten kunnen. In tumorcelculturen (in kweekbakjes) is gebleken dat deze combinatie zeer effectief is. Wanneer we deze combinatie toepassen is er ook een relatief lage concentratie van ieder van deze middelen nodig. Dat is van belang omdat deze middelen bij hogere doseringen wel bijwerkingen hebben.

In de studies waar we nu aan werken kijken we naar het effect bij lage doseringen, waarbij de geneesmiddelspiegels in het bloed niet hoger is dan bij patiënten die een dosis hebben gekregen die zij goed kunnen verdragen. Met deze combinatie hebben we met de eerste testen een goede antitumor respons waargenomen. We hebben in kweekbakjes gezien dat deze combinatie niet alleen voor onderdrukking van de groei kan zorgen, maar zelfs kan leiden tot een verandering in de tumor die de tumor veel beter zichtbaar kan maken voor de afweercellen van het lichaam. Op deze manier zou het lichaam zelf mee kunnen werken aan het opruimen van de tumorcellen. Het vervolgonderzoek zal zich ook daarop richten​.