21 nov 2013

In 2013 doneert de stichting €70.000 aan AVL

image

Op 20 november 2013 hebben voorzitter Daan Hendriksz en bestuurslid Peike Pleijzier namens het bestuur 2 cheques uitgereikt ter waarde van 70.000 euro aan het AVL te Amsterdam voor onderzoek inzake hersentumoren.

Tijdens de bijeenkomst die in een ongedwongen sfeer plaatsvond heeft ook de onderzoeksleider van het AVL, Maarten van Lohuizen, een expose gegeven van het onderzoek van zijn sectie naar ontstaan en bestrijding van hersentumoren:

“Glioblastomen zijn de meest voorkomende hersentumoren waarvoor dringend nieuwe therapie ontwikkeld moet worden. Wij hebben laten zien dat Polycomb genschakelaars een belangrijke rol spelen in deze tumoren. Recent hebben we, mede ondersteund door de gift van de Stichting Aniek Hendriksz en KWF, het potentieel van nieuwe remmers tegen Polycomb in glioblastoom muizenmodellen onderzocht. Alhoewel korte behandeling een tumor-remmend effect gaf, bleek bij langdurige behandeling resistentie te ontstaan die juist sneller groeiende tumoren opleverde. Dit betekent dat de mate van toediening van deze remmers nauw luistert. Ook biedt deze verandering juist een aanknopingspunt om nieuwe genen op te sporen die, wanneer ze uitgeschakeld worden, de Polycomb-remmers veel effectiever kunnen maken. In het vervolg van het project zijn we nu bezig om deze screening te optimaliseren en uit te voeren, waarvoor we een nieuwe postdoctorale onderzoeker hebben aangesteld, mede dankzij de Hendriksz gift. De eerste resultaten van dit project hebben we net gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Cell Reports.”.

De bijeenkomst werd o.a bijgewoond door de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AVL, het voltallige bestuur van onze stichting en enige genodigden.